Slide background Tarayıcı bağımsızdır. Internet Explorer, Firefox, Safari vs.
bütün tarayıcıları filtreleyebilir.
Windows 8 Metro Arayüzünde çalışan tarayıcıları da filtreler. İç IP Loglarını tutar ve belirlenen zamanlarda dışa aktarır. Windows XP, Windows Vista, Windows 7 , Windows 8 ve üstü
işletim sistemlerinde 32 bit ve 64 bit olarak sorunsuzca çalışır.
Facebook, twitter, google gibi https siteleri sorunsuzca filtreler. Hemen Deneyin Slider Image
Slide background CafeControl Modern Arayüzüyle
Pek Yakında
Slider Image

Üyelik Sözleşmesi

 1. Taraflar
  1. www.24ayar.net internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Ardıçlı Mah. Ispartakule Cad. No:80/5 Esenyurt/İSTANBUL adresinde mukim 24ayar Yazılım – İbrahim ERBAŞ (Bundan böyle 24ayar Yazılım olarak anılacaktır).
  2. www.24ayar.net internet sitesine üye olan internet  kullanıcısı (üye).
 2. Sözleşmenin Konusu
  İşbu Sözleşme'nin konusu 24ayar Yazılım'ın sahip olduğu internet sitesi www.24ayar.net‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  1.  üye, www.24ayar.net  internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, 24ayar Yazılım'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  2.  üye, 24ayar Yazıım tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından 24ayar Yazılım'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, 24ayar Yazılım'ın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
  3.  üye www.24ayar.net internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
  4.  üye, www.24ayar.net internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
  5.  www.24ayar.net internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin 24ayar yazılım'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. 24ayar Yazılım'ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  6.  24ayar Yazılım, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. üye, www.24ayar.netinternet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden 24ayar Yazılım'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
  7.  üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
  8.  İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, 24ayar Yazılım'ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, 24ayar Yazılım'ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  9.  24ayar Yazılım'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, 24ayar Yazılım'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
  10. www.24ayar.net  internet sitesi yazılım ve tasarımı 24ayar Yazılım mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
  11. 24ayar Yazılım tarafından www.24ayar.net internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
  12. 24ayar Yazılım, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya 24ayar Yazılım'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) 24ayar Yazılım ve 24ayar Yazılım web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
  13. www.24ayar.net web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.24ayar.net web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
  14. 24ayar Yazılım, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.24ayar.net web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar
  15. 24ayar Yazılım, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
  16. Taraflar,24ayar Yazılım'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
  17. 24ayar Yazılım, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
 4. SözleşmeninFeshi
  İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya 24ayar Yazılım tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. 24ayar Yazılım üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 5. İhtilafkerin Halli
  İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 6. Yürürlülük
  üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

E-Bülten

Tüm yeniliklerden haberdar olmak için e-bülten listemize katılın!